Wesołe zwierzaki bo znalazły domy.
zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki zwierzaki

Sprawozdanie 2017

Dodano: 23.07.2018 20:44

Pogłębienie kontaktów z partnerami zagranicznymi zwłaszcza z Polonią . Wyjazd chóru żeńskiego,,Canzona" na Międzynarodowy festiwal chórów żeńskich im. prof. Guliewowej do Bułgarii . Jest to kontynuacja działań podjętych 2015 roku kiedy na tym festiwalu wystąpił polsko - łotewski żeński chór ,,Jutrzenka' z Rezekne ( Łotwa). Powstanie planów organizowania częstych warsztatów dla nauczycieli i młodzieży polonijnej 2 razy do roku dot. pogłębiania znajomości języka polskiego dążących do utrwalania tożsamości młodzieży np .przez prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych oraz stalą prace dot.nawiązywania nowych. Staramy się o nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi seniorami i polonijnymi i utrwalanie nawiązanych już, tak żeby w przyszłości można było rozpocząć jąkać wymianę senioralna pomiędzy Polską a naszymi partnerami z Estonii , Litwy , Łotwy , Ukrainy . Rozwinęliśmy działalność dot. pomocy wolno żyjącym kotom. Opiekujemy się osobą z 1 grupa inwalidzką . Podjęliśmy rozmowy z zespołem młodzieżowym z Dzierżoniowa dot pomocy w realizacji prowadzonych przez nich działań. Obecnie po występie chóru żeńskiego ,,Canzona na w/w festiwalu" jest już przygotowywany następny chór żeński na festiwal w 2019 roku . W tym roku bardzo skupiliśmy się na działaniach dot.wolni żyjących kotów. W mieście występuje problem gryzoni któremu miasto usiłuje zapobiegać przez prowadzone akcje np. rozkradania trutek co nie daje pożądanych efektów poza chorobami czworonogów . Stworzenie odpowiednich warunków wolno żyjącym kotom t. z zapewnienie im karmy , domków , opieki weterynaryjnej mogłoby przynieść oczekiwany skutek .

Sprawozdanie 2016

Dodano: 05.07.2017 14:52 Sprawozdanie 2016

 

Sprawozdanie 2016 .

Działania w 2016 roku były kontynuacją założeń programowych i ich

realizacji w poprzednich latach. Koncentrują się głównie wokół integracji w
szerokim zakresie przez działania kulturalne i edukacyjne oraz zachowaniu
dziedzictwa narodowego , polskich tradycji i tożsamości przez młodzież.
W lipcu odbyły się warsztaty dla młodzieży z Litwy , Łotwy i z
Polski p.t. ,,Młodzieżowa aktywność obywatelska w kształtowaniu przyszłości
Europy „ . W ramach tego projektu były dwie debaty z władzami
samorządowymi Ziemi Kłodzkiej w których wziął udział m.in. Starosta Powiatu
Kłodzkiego .Młodzież zwiedziła Ziemię Kłodzką Stary Zalew Murawie ,
Twierdze Kłodzką i miasto , Muzeum Papiernictwa w Dusznikach , Jaskinie
Niedźwiedzią. Były gry terenowe jako zajęcia integracyjne , wzięli udział w
festynie letnim a wieczorami oglądali wspólnie kolorowa najwyższą fontannę
w Polsce (widowisko z muzyką Chopina) w Dusznikach gdzie byli
zakwaterowani. Młodzież wyjechała bardzo zadowolona nawiązała kontakty z
polskimi rówieśnikami a opiekunowie przysłali oprócz podziękowań listy
intencyjne żeby to powtórzyć . Projekt był finansowany ze środków unijnych.
Liderem była Fundacja ,,Alfa”.
W sierpniu gościliśmy z Łotwy który chciał poznać Ziemie Kłodzką o
czym słyszał wcześniej od chóru polsko łotewskiego ,,Jutrzenka” gościł już w
tym regionie . Zespól roztańczył swoim występem Duszniki . Pobyt w Polsce
sfinansował zespół.
W pażdzienrku przyjechał z wizyta studyjną polski zespól ,,Lajkonik” z Estonii .
Wziął udział w prezentacjach młodzieży w Centrum Kultury
w Kłodzku gdzie również      odbył

się ich koncert. Przyjazd był sfinansowany przez Konsulat Polski
w Tallinie a pobyt w Polsce

częściowo przez Centrum Kultury w Kłodzku .
Nadal pomagamy wolno żyjącym kotom .


 

Sprawozdanie za rok 2015

Dodano: 11.06.2016 14:01


Wrocław 30.01.2016

W 2015 roku realizowaliśmy działania podjęte w 2014. Nawiązanie kontaków miedzy Łotwą I Turcją  I Bułgarią zaowocowało wyjazdem na festiwali dzieci do Turcji z  Łotwy z polskich I łotewskich w kwietniu. W maju polski chór ,,Jutrzenka" z Łotwy  wyjechal na Międzynarodowy festiwal chórow żenskich do Bulgari. Zajął drugie miejsce I otrzymał zaproszenia od innch obecnych na fetiwalu chórów z róznych krajów na koncerty. W sierpniu chór ,,Jutrzenka"  świętował swoje 15-lecie w Polsce  W Dusznikach Zdrój w Dworku Chopina odbył  się jubileuszowy koncert na ktorym byly władze miasta I Powiatu . Chór koncertowal w Wambierzycach, Wielislawiu Starym, Klodzku I Wroclawiu. Zwiedził rownież Ziemię Klodzką , Błędne Skały, Polaniecę Zddroj, Kudowę Zdrój, Klodzko , Książ I Wroclaw. Z chórem przyjechała przestawicielka największej Giminy łotewskiej ,odbyło sie spotkanie z Wójtem Gminy Kłodzkiej co zaowocowało podjęciem wspólpracy, Powstał wspólny projekt. Powstał  plan nowego projektu na 2016 I 17 dot. spotkań chórow jako  wydarzenia integracyjnego. Nadal prowadzimy dom adopcyjny dla kotów.

Sprawozdanie za rok 2014

Dodano: 16.04.2015 12:55

W dniu 25.04. 2014 w rozdaniu tytułów ,,Civis Activus dla Ziemi Kłodzkiej wzięła udział Teresa Ewa Jaworska P. W ramach VIII edycji projektu ,,Wielokulturowy ląsk – muzyka, sztuka łączy"od początku roku były prowadzone działania nad zbudowaniem ,,Pomostu północ - południe '' między Łotwą, Bułgarią ,Turcją . Efektem tych działań był przyjazd delegacji tureckiej z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady miasta Luleburgazw w Turcji na festiwal ,,Gosti" do Rezekne na Łotwie, gdzie gościem była Przewodnicząca Rady Fundacji Pani Teresa Ewa Jaworska . Między samorządami Luleburgaz a Rezekne zostało nawiązane porozumienie dot. dalszej współprac W dniu 23.07.2014 wystąpił w Bazylice Kłodzkiej polski chór ,,Jutrzenka" z Łotwy. Od 25 do 29 .09.2014 w Dusznikach Zdrój odbyły się warsztaty dla młodzieży polonijnej z Łotwy i Estonii p.t. ,,Poznaj kraj przodków" . Były to zajęcia wokalno taneczne, zwiedzanie Ziemi Kłodzkiej kontakty z rówieśnikami polskimi. Młodzież wyjechała bardzo zadowolona a opiekunowie zadeklarowali udział młodzieży w następnych warsztatach .Zainteresowanie warsztatami wyraziły ośrodki polonijne z Litwy, Finlandii i Szwecji . W październiku została zorganizowana wysyłka 200 książek na Ukrainę. Nadal jest prowadzony dom adopcyjny dla kotów.

Sprawozdanie za rok 2013

Dodano: 11.04.2014 12:02

W dniach od 8.do 13.06.2013 odbyła się kolejne spotkanie władz Popowa  ( Bułgaria) z delegacją z Żywca w Popowie z okazji 130 rocznicy otrzymania praw miejskich przez Popowo.  Odbył się Festiwal Miast Partnerskich. Wystąpił młodzieżowy zespół EGO DANCE z Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu który został bardzo miło przyjęty. Delegacja wzięła udział w uroczystej  Sesji Rady Miasta na której podpisano umowę partnerską z Gminą Minervino di Lecce (Włochy).Obchodom rocznicy Popowa towarzyszyły liczne koncerty, odbyła się uroczysta parada zespołów z krajów zaproszonych na uroczystości Rosji,Turcji,Macedonii, Białorusi, Ukrainy, Włoch, Polski.Panie z Miejskiego Muzeum w Żywcu zrobily degustacje zywieckich produktów regionalnych. Żywiec jest już drugim polskim miastem które dzięki   działaniom Fundacji  nawiazało kontakt z Popowem i bierze udział w projekcie Europa dla Obywateli którego liderem jest Bułgaria. Nawiązaliśmy nowe kontakty z Białorusią i Rosją ktore w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą .

utrzymujmy stały kontakt ze Zwiazkami Polakow w Estoniii na Łotwie,Litwie i na Ukrainie.Planujemy dalsze wspólne działania. 

Rok 2013 jest kolejnym rokiem prowadzenia domu adopcyjnego dla kotów.

Sprawozdanie za rok 2012

Dodano: 09.09.2013 11:48

Rok 2012 był 6 rokiem projektu Wielokulturowy Śląsk – muzyka sztuka łączy. Obyły się warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat z Łotwy od 20 do 24.09.2012. W programie była nauka mazura i poloneza oraz polskich kolęd. Dzieci zwiedziły Ziemię Kłodzką oraz więzły udział a V Międzynarodowym Festiwalu piosenki w Dusznikach Zdrój . Wszystkie otrzymały dyplomy i pięcioro wyróżnienia i nagrody. Dzieci z Dusznik otrzymały zaproszenie . na Łotwę. W październiku z finalizowaliśmy rozmowy z Turcją przyjazdem na warsztaty w dniach 2 -7 .10.2012 zespołu z Luleburgaz .któremu towarzyszyły władze miasta wraz z Burmistrzem Eminem Halebakiem co umożliwiło spotkanie władzom Ziemi Kłodzkiej. z naszymi gośćmi. W warsztatach również wziął udział zespół łotewski ,,Swatra”z Centrum Kultury w Daugavpilis (Łotwa). Oba zespoły wystąpiły na XIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Tęcza Polska co stworzyło kolejny raz międzynarodowy charakter tego festiwalu. Oba zespoły zaprezentowały się na specjalny koncercie w Dusznikach Zdrój w Dworku Chopina. Nadal jest prowadzony dom adopcyjny dla kotów oraz współpraca z Wrocławskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Sprawozdanie za rok 2011

Dodano: 02.09.2013 12:37

W roku 2011 odbyła się V edycja projektu Fundacji Alfa p.t. ,,Wielokulturowy Śląsk – muzyka. Sztuka łączy”. W tym roku dzięki działaniom Fundacji Alfa rozpoczętym w Żywcu w 2010 roku dot. współpracy z Bułgarią przybyła do Żywca delegacja z Bułgarii, która wzięła odział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej w składzie vice Burmistrz Popowa Przewodniczący Rady Miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Popowie co zaowocowało dalszą współpracą. W sierpniu Fundacja zorganizowała warsztaty poprzez taniec dla młodzieży.W warsztatach wzięła odział młodzież z Sycyli i z Świdnicy. Młodzież poznawała tańce polskie i włoskie: mazur, kujawiak i włoska tarantelę .W programie była nauka języka polskiego i włoskiego oraz zwiedzanie Dolnego Śląska. Młodzież ze Świdnicy otrzymała zaproszenie od młodzieży z Sycylii na ich festiwal. We wrześniu na zaproszenie Związku Polaków z Łotwy wyjechał do Dauwgapilis zespół młodzieżowy z Koniakowa . Dał dwa koncerty na Łotwie i wystąpił na Festiwalu Zespołów Polonijnych na Litwie w Visagine.. Fundacja nawiązała kontakty z Gruzją. Nadal prowadzimy rozmowy z Turcją dot. współpracy w szerokim zakresie. Współpracujemy z Centrum Wolontariatu w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Otworzyliśmy dom adopcyjny dla bezdomnych kotów.

Sprawozdanie za rok 2010

Dodano: 02.09.2013 12:37

Rok 2010 jest świadkiem czwartej edycji projektu Fundacji Alfa p.t. ,,Wielokulturowy Śląsk - muzuka ,sztuka, łączy"

W tym roku w styczniu samorząd Powiatu Trzebnickego dzięki wczśniejszym działaniom Fundacji wziął udział w projekcie ,,Network for culture, sport and tourism" którego liderem jest Gmina Popowo z Bułgarii, a udział biorą również Macedonia i Rumunia.

W czerwcu była polska delegajca w Bułgarii. W lipcu na zaproszenie Fundacji przyjechała do Polski Orkiestra kameralna z Łotwy i dała dwa koncerty: jeden w Dusznikach Zdrój w Dworku Chopina, a drugi w Polanicy Zdrój, wykonując w większości utwory kompozytorów łotewskich.

Od 8 do12 sierpnia gościliśmy zespół ,,Sewerniacy" z Popowa (Bułgaria) już po raz trzeci w Polsce na VII Międzynarodowych spotkaniach folklorystycznych dzieci i młodzieży w Żywcu. Od 29.08 do 2.09 gościliśmy chór cerkiewny z Bułgarii ,,Zlatna lira". Koncertował w Dusznikach Zdrój, w Strzegmiu dał 2 koncerty, Świdnicy i Polanicy Zdrój. W październiku odwiedził Polskę pownownie (byli w ubiegłym roku) zespół z Estonii. Wystąpili na XI Miedzynarodowym Festiwalu folklorystycznym ,,Tęcza Polska", gdzie dali dwa koncerty.

Rozwijamy pomoc ludziom przez w tworzenie wolontariatu we wspólpracy z Centrum Młodzieżowym , wspólpracujemy z Wrocławskim Schoroniskiem dla Zwierząt .

Sprawozdanie za rok 2009

Dodano: 02.09.2013 12:36

W maju podpisaliśmy umowy o współpracy w szerokim zakresie z Estonią i Ukrainą. Podjęliśmy uchwałę o organizacji w październiku 2010r. konferencji ,,Transfer wiedzy i doświadczeń w rozwoju demokracji w państwach Europy Środkowo – Wschodniej i pozyskaliśmy współpartnerów na Łotwie i w Kaliningradzie na Uniwersytecie, oraz w Estonii.

W czerwcu gościliśmy na Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Bułgarii, w którym wzięły udział zespoły z 9 krajów. Polskę reprezentowały dwa zespoły młodzieżowe z Polanicy Zdrój i z Obornik Śląskich. Oba zespoły dały po cztery koncerty. Była to oficjalna wymiana kulturalna młodzieży (w ubiegłym roku dwa razy gościliśmy młodzież z Bułgarii). Zespołom towarzyszyła rewizyta polskich władz samorządowych jako odpowiedź na zeszłoroczną wizytę bułgarskich władz samorządowych, które gościliśmy z okazji drugiej edycji festiwalu Fundacji Alfa "Wielokulturowy Śląsk – muzyka, sztuka łączy". Fundacja przekazała Burmistrzowi Popowa list intencyjny z Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydz. Prawa i Administracji dotyczący współpracy z Uniwersytetem w Bułgarii. Były to pierwsze oficjalne porozumienia między samorządami obu krajów. W październiku w ramach 3 edycji Festiwalu "Wielokulturowy Śląsk – muzyka, sztuka, łączy" gościliśmy zespół z Estonii. Dali nam oni łącznie cztery koncerty, wystąpili na Międzynarodowym Festiwalu "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju i w Dworku Chopina w Dusznikach Zdrój, przy pełnej widowni. Od naszych partnerów z Estonii otrzymaliśmy zaproszenie na "Dni Tallina" w czerwcu 2010 roku i zaproszenie dla 10 młodzieży gimnazjalnej w wieku od 12 do 15 lat na dwu tygodniowe kolonie integracyjne w lipcu 2010 roku do Tallina. W listopadzie podpisaliśmy aneks przedłużający naszą umowę zawartą w ubiegłym roku na czas nieokreślony dotyczącą współpracy z Łotwą, skąd otrzymaliśmy zaproszenie na "Dni Daugapillis" w roku 2010. Zaproszenia do Estonii i na Łotwę będą promocją kultury polskiej.

W grudniu zawarliśmy porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy niepełnosprawnym z Centrum Młodzieżowym i już mamy podopiecznych.

Współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt we Wrocławiu, zajmujemy się adopcją kotów oraz zapobieganiem ich prokreacji.

Sprawozdanie za rok 2008

Dodano: 02.09.2013 12:36

Rok 2008 jest rokiem dialogu międzykulturowego i w związku z tym zorganizowaliśmy w ramach II edycji naszego projektu ,,Wieloku.turuwy Śląsk – muzyka ,sztuka łączy „ cykl spotkań z kulturą bułgarska. Współpartnerami tych wydarzeń byli Bułgarski Instytut Kultury, Fundacja Terra dla Pokoju i Tolerancji, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, Obornicki Ośrodek Kultury, Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdrój , Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego . Mecenat Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska i Starosta Trzebnicki .Zaprosiliśmy zespół młodzieżowy z Popowa z Bułgarii na trzy koncerty w Obornikach Śląskich, na dożynkach w Wiśzni Małej koło Wrocławia, gdzie wystąpiły również zespoły regionalne i w Polanicy Zdrój gdzie zaprezentował się miejscowy młodzieżowy zespół Vocal. Na wszystkich trzech koncertach wystąpił zespół Terra&Balkan Folk Acoustic w składzie przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Bułgarii Dimczo Angelow gitara, vi-ce przewodniczący Ewgeniw Genew akordeon i trzecia osoba grająca na perkusji . Razem z zespołem z Bułgarii przyjechała vice Burmistrz Popowa Emel Rasimov i Dyr. Wydz. Kultury Pietia Gbrovska. Zespół Sewerniacy z Popowa został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez publiczność były bisy. Spotkania z Bułgarią odbywały się pod honorowym Patronatem Ambasadora Bułgarii Ivana Najdenova . W trakcie tej wizyty były spotkania z władzami samorządowymi dotyczące współpracy.

Sprawozdanie za rok 2007

Dodano: 02.09.2013 12:36

W związku z wstąpieniem Rumuni do Unii Europejskiej odbyło się szereg wydarzeń promujących ten kraj. W styczniu w muzeum Archidiecezji Wrocławskiej odbyła się wystawa współczesnej rumuńskiej architektury sakralnej. Natomiast w maju odbyły się wystawy rumuńskiej malarki Victority Dutu w Długołęce i w Prusicach, połączone z prelekcjami dla młodzieży.

Od czerwca do września na Ziemi Kłodzkiej (w Kudowie Zdrój, Nowej Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej i Stroniu Śląskim) odbyły się spotkania z kulturą rumuńską, koncerty muzyki rumuńskiej, wystawy, degustacje potraw i wina, oraz konkursy z nagrodami. W październiku w Wołowie odbyła się wystawa malarstwa rumuńskiego p.t. "Miejsce końca w nieskończoności".

W szkoleniu zorganizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wzięła udział wolontariuszka p. Marta Staroń i otrzymała dyplom "Dolnośląski Profesjonalista NGO" nr. 17/1/2008. Nadal są czynione starania o budynek na Centrum Integracyjno Rehabilitacyjne.

Od września na tereni Dolnego Śląska odbywa się konkurs wiedzy o Unii w gimnazjach. Nagrodą dla zwycięzców jest wyjazd do Strasburga. Pierwsza grupa zwycięzców pojechała w marcu 2008. Zakończenie konkursu jest zaplanowane na pierwszą dekadę października po powrocie ostatniej grupy wystawą najciekawszych prac. W 2007 roku liczba młodzieży biorącej udział w konkursie przekroczyła stu uczestników.

Sprawozdanie za rok 2006

Dodano: 02.09.2013 12:36

W styczniu Fundacja Alfa była współorganizatorem tradycyjnych już Spotkań Ekumenicznych. W lutym w sali Papieskiego Wydziału Teologicznego odbył się koncert młodych artystów Akademii Muzycznej z Bukaresztu. W tym samym czasie w Galerii Miejskiej odbyła się wystawa p.t. "Bukareszt wczoraj i dziś". Obie imprezy odbyły się przy współpracy Ambasady Rumunii.

W kwietniu Fundacja zorganizowała z okazji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II koncert Georga Zamfira który odbył się w Rynku.

W sierpniu Fundacja ze Stowarzyszeniem Prawosławnych była współorganizatorem wycieczki pielgrzymi do Monastyrów w Rumunii.

We wrześniu gościliśmy znany w Europie Teatr "Puck" z Cluj (Rumunia). Występowali we Wrocławiu, Długołęce, Wałbrzychu, Szczawnie-Zdrój, Kłodzku, Kudowie-Zdrój.

W październiku Fundacha była współorganizatorem III-go Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej "Pax et bonum per musicam".

Od roku Fundacja pracuje nad stworzeniem Międzynarodowego Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet. Założeniem tego Centrum jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w wymiarze krajowym i zagranicznym.

Sprawozdanie za rok 2005

Dodano: 02.09.2013 12:35

W styczniu fundacja była współorganizatorem Spotkań Ekumenicznych i konferencji Polskiej Rady Ekumenicznej we Wrocławiu..

W marcu braliśmy czynny udział w targach uczelnianych.

W sierpniu fundacja była jednym ze współorganizatorów pobytu dzieci rumuńskich poszkodowanych podczas ubiegłorocznej powodzi. Fundacja zapewniła opiekę pedagogiczną, medyczną wolontariuszy i pomoc na kwotę 8tys,zł.Przebywało 60 dzieci.

W październiku byliśmy współorganizatorami II Międzynarodowego Festiwalu Organowego we Wrocławiu.

Sprawozdanie za rok 2004

Fundacja Alfa rozpoczęła swą działalność od dnia 1-ego maja.

W czerwcu 2004 zorganizowaliśmy coroczną imprezę charytatywną pt. Wielka parada jamników i psich osobliwości. Impreza ma na celu pomoc wrocławskiemu schronisku dla zwierząt, stworzenia możliwości kwestowania na rzecz ww. schroniska, jak i szukania nowych domów dla przebywających w schronisku psów i kotów. Powstały również dwa międzynarodowe projekty tj. Międzynarodowy Konkurs i Festiwal im. Maurycego Moszkowskiego mający na celu integrację trzech kultur: polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Drugi projekt, jest to program telewizyjny pt. Dyplomacja od kuchni. Celem jest pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci w pierwszej kolejności specjalnej troski w szkołach Dolnego Śląska. Od dziesięciu lat realizowane przez Studio Ewa a teraz Fundację, w którą się ono przekształciło Międzynarodowe Wybory Studentki Roku nie zostły zrealizowane z powodów finansowych. Do tej imprezy została opracowana nowa formuła pt. Międzynarodowe Wybory Studentki Roku Spotkania Integracyjne.